SAGE - System Forte

Firmom, posiadającym rozbudowane procedury i złożone procesy biznesowe proponujemy System Zarządzania Forte – zaawansowane narzędzie klasy ERP.

To funkcjonalne i elastyczne rozwiązanie usprawnia działanie firmy w kluczowych, dla jej działalności operacyjnej, obszarach. Kompleksowe i skalowalne rozwiązania Forte przyczyniają się do wzrostu efektywności i optymalizacji zasobów oraz kosztów funkcjonowania większej organizacji. Dostarczają spójną informację zarządczą oraz pozwalają elastycznie reagować na zmiany rynkowe.

System Zarządzania Forte jest zintegrowanym systemem o budowie modułowej umożliwiającym kontrolę oraz zarządzanie strategicznymi dla przedsiębiorstwa procesami i obszarami: finansowym, informacją zarządczą, sprzedażą i relacjami z klientami, zasobami firmy – majątkiem przedsiębiorstwa i kapitałem ludzkim. Zaawansowane rozwiązania oraz wykorzystywana baza Microsoft SQL Server pozwalają na bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami Klienta, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów i zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy.

• Finanse
• Analiza i Informacja Zarządcza
• Sprzedaż i Zarządzanie Relacjami z Klientem
• Zarządzanie Zasobami, Majątek Przedsiębiorstwa
• Zarządzanie Zasobami, Kapitał Ludzki

Korzyści

Forte wspiera wszystkie kluczowe procesy biznesowe, jakie realizowane są w średniej i większej firmie, optymalizując koszty jej funkcjonowania. Pozwala szybko i elastyczne reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz dostosować do nich strukturę firmy. Umożliwia kontrolę i zarządzanie strategicznymi dla przedsiębiorstwa obszarami: finansowym, informacją zarządczą, sprzedażą, zasobami firmy. Kadra zarządzająca otrzymuje potrzebne informacje i precyzyjny wgląd w działalność firmy, dzięki czemu może poświęcić więcej czasu na planowanie strategiczne i rozwój firmy.

Forte zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa a dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym. Skalowalność umożliwia dodawanie kolejnych modułów systemu wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia dopasowanie Systemu Forte do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz bezpieczny rozwój systemu, wspierający rozwój przedsiębiorstwa. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwiązania i jego elementów zapewniają ich wysoką jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo.

Wybór Systemu Zarządzania Forte gwarantuje

• Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa i skuteczne narzędzia kontroli realizacji założeń budżetowych oraz rentowności projektów
• Wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych
• Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji o majątku i przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
• Optymalizację kosztów działalności operacyjnej i wzrost wydajności pracy działów firmy: finansowych, personalnych, handlowych, administracji
• Elastyczne zarządzanie polityką sprzedaży oraz skuteczny nadzór nad zespołem handlowym w oparciu o predefiniowane raporty i zestawienia
• Kompleksową informację i skuteczną kontrolę rozliczeń z kontrahentami
• Wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji także na rynkach zagranicznych
• Narzędzia realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi i przejrzystą, bieżącą kontrolę kosztów pracy
• Budowę dowolnych, dopuszczalnych przez polskie prawo systemów płacowych
• Rzetelność, wiarygodność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych
• Bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy
• Wzrost świadomości celów biznesowych wśród pracowników i efektywne zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa

Więcej o systemie Forte można przeczytać na stronie producenta: Forte